GIỚI THIỆU FEA

.

Bất cứ ai cũng đều có tiềm năng thiên tài. Giáo Dục Tự Do Khai Phóng sẽ phát huy tối đa tiềm năng của mọi người. Trại Nhồi Sọ sẽ hủy hoại con người, nhào nặn công dân thành nô dân, nhào nặn con người thành nô lệ.

 

Hãy cùng nhau xây dựng CON NGƯỜI DÂN CHỦ để có được THỂ CHẾ DÂN CHỦ. Nếu không có Con Người KHÁT KHAO và NỔ LỰC Dân Chủ, thì cho dù có giật sập được CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI THỐI NÁT cũng sẽ có một chế độ Độc Tài Mới hình thành.