LIÊN HỆ

.

Thầy Tuấn Ngọc - 0974.777.008 - ThayTuanNgoc@gmail.com

Xin bạn hãy ủng hộ kinh phí để HỌC VIỆN GIÁO DỤC TỰ DO có thể hoàn thành sứ mạng. Xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều.

Tài khoản VietComBank: Dương Tuấn Ngọc 0181002302876 (Chi Nhánh Nam Sài Gòn)

Tài khoản Đông Á: Dương Tuấn Ngọc 0107865997 (Phòng giao dịch Trường Chinh, Tân Bình)

Tài khoản Agribank: Dương Tuấn Ngọc 6360205071801 (Chi nhánh Tân Bình)

Tài khoản VietinBank: Dương Tuấn Ngọc 109006468218 (Chi nhánh 12 TP.HCM)

Tài khoản ACB: Dương Tuấn Ngọc 140005719 (Chi nhánh Tân Bình)

Tài khoản BIDV: Dương Tuấn Ngọc 31310000558776 (Chi nhánh Bắc Sài Gòn)

Tài khoản TechcomBank: Dương Tuấn Ngọc 19026286060013 (Chi nhánh Tô Hiến Thành)